00:00 - 07. juli 2017

Erfaringer uten fortid

Fiolinisten Guro Kleven Hagen er bunnsolid og uttrykksfull. Hva gjenstår da?

På høyeste nivå: Guro Kleven Hagen. Foto: Ole Jørgen Bratland

Et sted tidlig i romanen Malte Laurids Brigges opptegnelser skriver forfatteren Rilke om at «vers er ikke følelser, slik som folk tror (dem har man tidlig nok), – de er erfaringer.»

Det kan virke fjernt, men den siste platen til fiolinist Guro Kleven Hagen får meg til å tenke på dette. Kleven Hagen platedebuterte med Oslo-Filharmonien i 2014, bare tyve år gammel. Nå følger hun opp med sonater, og i samspill med pianisten Marianna Shirinyan, er det lett å kjenne igjen den intelligente musikeren. Også repertoarvalget gjenspieler modenheten: Ravels fiolinsonate i én sats, som ble utgitt etter hans død i 1937, Francis Poulencs nokså sjelden spilte, men fascinerende ekspressive sonate fra 1943, og ikke minst Sergej Prokofjevs alvorstunge sonate i f-moll, også den skrevet i krigsårene.

Og det skal ikke herske tvil: Platen er imponerende, Kleven Hagen er en fiolinist på høyeste nivå. Særlig den tekniske beherskelsen er bunnsolid. Klangen er nyansert og uttrykksfull, vi hører hver detalj, og forståelsen for musikkens karakterer virker godt integrert. Kjemien synes også å stemme perfekt med pianist Marianna Shirinyan, som er tilsvarende briljant og dessuten tydelig til stede i samspillet. Balansen de to imellom er i det hele tatt jevn og overbevisende.

Annonse