00:00 - 23. juni 2017

Å gjenkjenne, men ikke forstå

Om Hilmar Fredriksen har en metode, er det å la ting skje av seg selv. Møt kunstneren i samtale med Lotte Konow Lund.

Stor produksjon: Mye av Hilmar Fredriksens kunst er blitt til i atelieret på Rodeløkka i Oslo. I etasjen over jobber kona, billedkunstneren Anne Rolfsen.

«Det kom til meg», er et uttrykk Hilmar Fredriksen gjerne bruker. Og det som kommer til ham, gjør det gjerne i store kvanta og i mange former.

Som et arkiv eller som mengder av funnede objekter – det kan være maleri, tegning, film eller myter, bilder eller former, bevegelse eller ord. Felles for det han gjør er at det aldri oppleves som tvunget frem, men er preget av en gjennomgående og gjenkjennelig energi. Siden ungdomstiden, da han eksperimenterte med forskjellige former for narkotika som mental frigjøring, gjennom fem år med et strengt regime i et hinduistisk kloster og nesten førti år som billedkunstner, har han arbeidet for å finne spørsmål og svar i sitt eget indre.

Hans mest kjente verk er i Nasjonalmuseets samling og kalles Kommunikasjonsstykke:

Annonse