00:00 - 12. mai 2017

– Min jobb er å se isfjellet

– Jeg tror museenes tidsalder kommer nå, sier Karin Hindsbo. Nasjonalmuseets nye direktør kaller seg selv et institusjonsmenneske.

Et spørsmål om visjoner: Karin Hindsbo håper at kunst etter hvert blir et naturlig samtaleemne rundt middagsbordet.

– Min visjon er i bunn og grunn å få kunsten til å innta en mye mer sentral rolle i samfunnet.

Det sier Karin Hindsbo, som tiltrer som Nasjonalmuseets nye direktør 1. juni.

– Med det nye Nasjonalmuseet er det uante muligheter for å skape blest og begeistring rundt kunsten. Vi bør være en foregangsinstitusjon både i det nye bygget på Vestbanen, men også på de digitale flatene. Vi bør beile til ungdommen, invitere dem inn, men også lære av dem, sier Hindsbo.

Annonse