00:00 - 21. april 2017

Vi er en nasjon vi med

Det skal litt mer til enn en driftig lærer for å skape fred og forsoning på Balkan.

Tydelig: Burhan Amiti spiller læreren med stor energi, men også store fakter. Foto: Europafilm
Annonse