00:00 - 21. april 2017

Vi er en nasjon vi med

Det skal litt mer til enn en driftig lærer for å skape fred og forsoning på Balkan.

Tydelig: Burhan Amiti spiller læreren med stor energi, men også store fakter. Foto: Europafilm

Balkanisering av skolen er et begrep den britiske pedagogikkprofessoren Andy Hargreaves har introdusert, for å beskrive hvordan et lærerkollegium fort kan løse seg opp i ulike fraksjoner der medlemmene har sterkere lojalitet til hverandre enn til kollegiet som helhet. Slik skapes ikke bare dårlig læringsmiljø, men det sprer seg også gjerne splittelse blant elevene.

I Izer Alius idérike, elegante, men ujevne spillefilmdebut Fluefangeren er fenomenet dratt ut i det ekstreme og samtidig på et vis bragt hjem til sitt fødested på Balkan: en landsbyskole i den albansktalende delen av Makedonia er så fraksjonert at både rektor og store deler av lærerstaben blir skiftet ut hver gang regionen får nye makthavere. Slik forsegles også skjebnen til Ghani, en energisk, ung lærer med flakkende blikk, frenetisk iver etter å behage ledelsen, samt en naiv tro på hva han kan oppnå i et klasserom.

Annonse