00:00 - 07. april 2017

Sikkert og visst

Ikke ett vondt ord om innvandringsliberale feminister med sans for outsidere og grønne verdier, men trenger alle kunstnere å gå i takt?

Hva er hva? I kunstverket Drifting skilles det ikke mellom faktiske hendelser og oppdiktede iscenesettelser.

Dokumentarisme, forstått som kunst som bygger direkte på faktiske hendelser, er en totalt dominerende trend i vår tids film- og videokunst. Et typisk videoverk anno 2017 har en dokumentarisk form og et politisk innhold. Miljø og/eller migrasjon er blant de mest foretrukne temaene, sammen med ulike typer for seksuelt og/eller etnisk utenforskap. Og hva kan vel være galt med det? I en verden som plutselig, og tilsynelatende fullstendig ufortjent, er blitt underlagt en tvitrende despot med hentesveis, er det sannsynligvis feil å bekymre seg over politisk korrekte kunstnere, men likevel …

Hva skjer når alle kunstnerne betrakter verden gjennom de samme brillene? Og hvor er det blitt av kunsten i all denne virkeligheten?

Dette var noen av spørsmålene som meldte seg da jeg her forleden besøkte Hanne Nielsen & Birgit Johnsens utstilling Drifting i Sørlandets kunstmuseum.

Annonse