00:00 - 31. mars 2017

Kunst og/eller revolusjon nå!

Boksidene gløder når Mikkel Bolt rister kunsten av seg og går løs på kapitalismen.

Glødende kritiker: Kunsthistoriker Mikkel Bolt vil knuse kapitalismen, og kunstinstitusjonen i samme slengen. Underveis byr han blant annet på en beskrivelse av containernes betydning for nyliberalismens fremvekst (de på bildet står i Sør-Korea). Foto: SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images

Det er et åpent spørsmål om Samtidskunstens metamorfose, den danske og revolusjonære kunsthistorikeren Mikkel Bolts foreløpig siste bok, handler om kunst. Nettopp dette gjør den også uhyre interessant. Ved å benevne samtidskunst i tittelen og deretter diskutere strategier for å overvinne kapitalismen setter Bolt selve begrepet kunst på spill.

Er kunst noe som produseres av en kunstner, og hva er så i tilfelle en kunstner? Er kunst noe som stilles ut i et museum? Eller er kunst en pågående revolusjonær prosess som har til hensikt å oppheve kapitalismens skille mellom arbeid, kunst og liv, og som produserer kritiske diskurser på lik linje med objekter til omsetning i markedet?

Bolts standpunkt er det siste. Og trass i at tittelen kan forlede en til å tro at det dreier seg om kunst som praksis, med leire på hendene og det hele, handler denne boken om kunsten som diskurs, altså om de samtalene og kranglene som de siste hundre år har konstituert feltet som vi kaller kunst, og som det til enhver tid pågår brutal definisjonskamp om.

Annonse