00:00 - 10. mars 2017

Kjetil Jakobsen: Liberalt mangfold eller enfold?

Mediemangfoldsutvalget opp­fatter mediekrisen som en næringskrise, ikke som en journalistisk krise, skriver Kjetil Jakobsen.

Overlevering: Utvalgsleder Knut Olav Åmås presenterer sin utredning Det norske mediemangfoldet til kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mediemangfoldsutvalget la tirsdag denne uken frem sin innstilling. Utvalget er ledet av Knut Olav Åmås, som er direktør i den private stiftelsen Fritt Ord. Åmås kommer fra Aftenposten, der han har vært kulturredaktør og er fast spaltist. Innstillingen gir et utsyn over mediepolitikken i en tid da man går fra å støtte papir og lineært fjernsyn til å støtte journalistikk på en plattformuavhengig måte.

Utvalget oppfatter mediekrisen som en næringskrise, ikke som en journalistisk krise. Man befinner seg, hevdes det, i en overgangsfase mellom finansieringsmodeller for journalistikk. Utvalget foreslår derfor å øke støtten til mediebedriftene, blant annet med et tidsavgrenset fritak for arbeidsgiveravgift og en utvidelse av momsfritaket. Håpet er at dette vil utløse mer og bedre journalistikk eller i det minste verne om den samfunnsnyttige journalistikken som finnes.

Det hviler et grunnleggende paradoks ved tanken om at staten skal sikre ytringsfriheten og mangfoldet. Uavhengighet fra staten er ytringsfrihetens kjerne, fastslått i Grunnloven av 1814 med den ikoniske formuleringen om at «frimodige ytringer om statsstyringen er enhver tillatt».

Annonse