Annonse
00:00 - 17. mars 2017

Fra Des til dus til @

I oppmerksomhetsøkonomien er alle navn blitt merkevarenavn.

Annonse

Bortfallet av den høflige tiltaleformen De på syttitallet korresponderer med omfattende endringer i det norske samfunnet. Det ble et symbol på nedbyggingen av klassesamfunnets tradisjonelle markører, og en dreining i retning av større fortrolighet både mellom privatpersoner og mellom borgere og det offentlige.

Fremveksten av den moderne merkevareformen for tiltale og omtale – som regel representert ved en @ foran navnet – markerer et lignende vannskille i fortrolighetens historie. Men der overgangen fra Des til dus var motivert av et ønske om å demokratisere offentligheten, ved å fjerne distanserende tiltaleformer med hierarkiske røtter, representerer bruken av @-form en ubevisst innføring av markedsmekanismer og kommersiell logikk i den private sfæren.

 

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.