Annonse
00:00 - 17. mars 2017

Fra Des til dus til @

I oppmerksomhetsøkonomien er alle navn blitt merkevarenavn.

Annonse

Bortfallet av den høflige tiltaleformen De på syttitallet korresponderer med omfattende endringer i det norske samfunnet. Det ble et symbol på nedbyggingen av klassesamfunnets tradisjonelle markører, og en dreining i retning av større fortrolighet både mellom privatpersoner og mellom borgere og det offentlige.

Fremveksten av den moderne merkevareformen for tiltale og omtale – som regel representert ved en @ foran navnet – markerer et lignende vannskille i fortrolighetens historie. Men der overgangen fra Des til dus var motivert av et ønske om å demokratisere offentligheten, ved å fjerne distanserende tiltaleformer med hierarkiske røtter, representerer bruken av @-form en ubevisst innføring av markedsmekanismer og kommersiell logikk i den private sfæren.

 

Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Kultur