00:00 - 03. mars 2017

Den må sent krøkes

Margreth Olins vart observerte og tilsynelatende upolemiske nye dokumentar har potensial til å snu opp ned på debatten om skole for seksåringer.

Ventet med skolestart: I Barndom følger Margreth Olin en gruppe seksåringer i Aurora Steinerbarnehage. Foto: Norsk Filmdistribusjon / Speranza AS

Mandag 6. februar i år møtte en gruppe seksåringer på Nesodden Steinerskole til første skoledag, et halvt år etter sine jevnaldrende. Inntil da hadde de lekt, sunget og gått turer i skogen sammen med andre småbarn fra tre år og oppover i Aurora Steinerbarnehage.

En tilsynsrapport fra Utdanningsdirektoratet noen uker tidligere konkluderte med at skolens praksis med å la elever i første trinn fortsette i barnehagen var ulovlig på grunn av manglende kontroll med at «elevene får det skoletilbudet de har krav på». Skolens ledelse la seg flat etter rapporten, og i hui og hast ble seksåringene omplassert fra barnehage til skole.

Tilfeldig eller ikke, det er nettopp seksåringer ved Aurora som utgjør hovedpersonene i Margreth Olins betimelige og oppmerksomme dokumentar Barndom. Hun fulgte dem (og mer implisitt også de andre årskullene) i skoleåret 2014/15.

Annonse