00:00 - 10. februar 2017

Ulrik Eriksen: Max Manus for lite disneyfisert

Kunnskapsverket på Lillehammer er et forskningsmiljø etter Per Sandbergs smak, skriver Ulrik Eriksen.

Suksess: Har Oslo klart å skape et univers med utgangspunkt i filmen om den norske krigshelten Max Manus? Foto: Erik Aavatsmark / Filmkameratene

Det finnes navn på institusjoner så vage at man kan mistenke de selv er usikre på hva de egentlig driver med. Kunnskapsverket ble etablert på Lillehammer av Kulturdepartementet for to år siden og får drøyt fem millioner årlig i øremerkete, statlige midler for å «bidra til utvikling av et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kulturelle næringer i Norge». Her er et forskningsmiljø etter Per Sandbergs smak: ikke bare tar de Regjeringens mest uttalte kulturpolitiske visjon på ordet, men utvikler den lydig videre. De setter dessuten anekdotiske bevis og lokal empiri høyere enn annen forskning. Mer om det senere.

Film var næring lenge før det ble kultur. Slik sett har levende bilder alltid hatt et slags forsprang på de andre kunstartene. Noen vil sågar innvende at den viktigste utfordringen i bransjen er omvendt. Men slik tenker de ikke i Lillehammer. «Målet må være å skape et univers rundt alle større filmproduksjoner og dramaproduksjoner for fjernsyn», skriver Kunnskapsverket i den ferske rapporten Når film blir mer enn bare film. Ved siden av å fronte Disneys universbygging som ideal, hevder forskerne at danskene klarer seg bedre på dette området. De viser til at man i Danmark har fått folk til å «strikke den samme genseren som Sofie Gråbøl går med i ­Forbrytelsen».

Annonse