00:00 - 24. februar 2017

Samisk snert

Klare stemmer i samisk kunst føyer seg inn i en postkolonial tradisjon.

Horn: Per Isak Juuso har i førti år samlet på særegne horn fra gamle reinokser. Slike horn er en sjeldenhet idag, fordi mangelen på beitemark gjør at dyrene må slaktes mens de er relativt unge. Installasjonen Reáhpen med wi-fi (2014) handler om å ligge i en lavvo en sommerdag og se ut gjennom røykåpningen og tenke over livet, skriver kunstneren selv i katalogen. I bakgrunnen ses Mathis Nangos maleri Lysreise / Čuovgamátki (2014). Foto: Bente Geving
Annonse