00:00 - 24. februar 2017

Samisk snert

Klare stemmer i samisk kunst føyer seg inn i en postkolonial tradisjon.

Horn: Per Isak Juuso har i førti år samlet på særegne horn fra gamle reinokser. Slike horn er en sjeldenhet idag, fordi mangelen på beitemark gjør at dyrene må slaktes mens de er relativt unge. Installasjonen Reáhpen med wi-fi (2014) handler om å ligge i en lavvo en sommerdag og se ut gjennom røykåpningen og tenke over livet, skriver kunstneren selv i katalogen. I bakgrunnen ses Mathis Nangos maleri Lysreise / Čuovgamátki (2014). Foto: Bente Geving

Jeg befinner meg i Tråante (Trondheim) i anledning hundreårsjubileet for det første samiske landsmøtet, arrangert 6. februar 1917. Byen er full av tilreisende samer, og på torget står en lavvo på størrelse med et tysk øltelt. Jubileet feires gjennom året over hele Sápmi (Sameland), men særlig i Trondheim denne uken i februar. Selv er jeg på vei til gruppeutstillingen ÁigemátkiTidsreise Timetravel, kuratert av den nordiske kunstnerorganisasjonen Samisk kunstnerforbund / Sámi Dáiddáčehpiid Searvi (SDS).

På bussen sørover mot Nidarvoll er jeg spent på hva som venter. Hva preger samisk kunst i dag? Jeg vil tro at det internasjonale ved dagens kunstliv skulle passe det samiske godt – Sápmi er jo i seg selv grenseoverskridende, strukket ut over fire nasjoner (Norge, Sverige, Finland og Russland), og kontaktnettet til andre urfolk er sterkt. Samtidig er det samiske stadig under press, og kunst kan være en god arena for politikk og identitetsbygging. Den vanlige påstanden om at dagens kunst ikke lenger er lokal, men global – stemmer den like mye for det samiske?

Annonse