00:00 - 27. januar 2017

Regler i spill

Kim Hiorthøy er mer opptatt av reglene for livet enn reglene for filmen.

Voksne og barn: Ingrid Olava spiller den angstfylte læreren til fortelleren Storm (Tindra Hillestad Pack). Foto: Motlys / Arthaus

Det er ingenting i livet like svimlende som døden. Den er ufattelig og håndfast, uendelig og endelig, på én og samme tid. «For å dø, er du først nødt til å ha vært levende», sier fortellerstemmen i begynnelsen av The Rules for Everything. Denne komisk selvsagte, men tankevekkende regelen kunne vært snudd på hodet: «For å leve må du først vite at du er døende».

Det er på mange måter en slik erkjennelse som ligger til grunn for Kim Hiorthøys oppfinnsomme og forunderlige kakofoni av en spillefilmdebut. Hvordan skal vi leve? Hvorfor skal vi leve? Hva skal vi leve for? Det sier kanskje noe om vår selvbeskuende og selvmettede tid at selv slike grunnleggende, eksistensielle spørsmål fremstår hule og utbrukte.

Hult og utbrukt. Her er ord som trolig vekker Hiorthøys popkulturelle nysgjerrighet. I bunn for denne språklige utarmingen ligger vårt uuttømmelige håp om at tilværelsen kan oppsummeres og forstås ved hjelp av virkningsfulle leveregler formulert i lettfattelige helsetninger, og innbundet mellom to myke permer. Også kjent som selvhjelpslitteraturen.

Annonse