00:00 - 20. januar 2017

Jonas Ekeberg: Curatron kommer

Den norske kunstvåren starter sterkest i vest, skriver Jonas Ekeberg.

På Henie Onstad: Shahryar Nashat er en av kunstnerne i gruppeutstillingen Myths of the Marble, som åpner 3. februar. Her: Shahryar Nashas Present Sore, 2016. Courtesy of Silberkuppe, Berlin; Rodeo, London and David Kordansky Gallery, Los Angeles.

Dersom man ser etter kunstutstillinger som på en ambisiøs måte går i dialog med samtiden, er det særlig to som skiller seg ut denne våren: Den ene er separatutstillingen med Emily Wardill som åpner i Bergen Kunsthall 20. januar, den andre er gruppeutstillingen Myths of the Marble, som åpner på Henie Onstad Kunstsenter 3. februar.

Wardills filmer har de siste årene blitt vist over hele Skandinavia Skandinavia – på Standard (Oslo), Lilith Performance Studio i Malmö, Statens Museum i København, Lunds Konsthall, Index i Stockholm – og Kunstkritikk har skrevet om henne en rekke ganger. Dette er ikke til hinder for at det er en begivenhet med to nyproduserte filmer av den britiske kunstneren på Bergen Kunsthall. Wardill er en ledende eksponent for en sanselig, intelligent og kompleks filmkunst som kjennes helt samtidig, både estetisk og sosialt.

Myths of the Marble på Henie Onstad Kunstsenter er på tilsvarende vis en utstilling som ønsker å ta hele samtiden inn over seg. Tittelen refererer til «The Blue Marble», det vil si den visuelle representasjonen av Jorden sett fra rommet. Bildet representerer et utgangspunkt for spekulasjon rundt analog og digital teknologi, politiske forestillinger og menneskelige begrensninger: «Kunstnerne er opptatt av ideer om hvordan vi kan skape nye verdener som sprenger de fysiske rammene og begrensningene som definerer vår virkelighet i dag», sier kurator Milena Høgsberg om utstillingen som rommer 11 norske og internasjonale kunstnere, blant dem Oslo-baserte Ane Graff, Ignas Krunglevicius og Susanne Winterling.

Annonse