00:00 - 04. november 2016

Å være ung er …?

I Kristiansand blir helheten mindre enn summen av delene.

Sårt og vemodig: I filmen Podwórka bader byens forfall barnas lek i bølger av melankoli. Foto: Sharon Lockhart, Podwórka (still), 2009. Med tillatelse fra kunstneren og Neugerriemschneider, Berlin.

Underveis er, ifølge presentasjonen fra Sørlandets kunstmuseum (SKMU), en gruppeutstilling om det å være ung i vår tid. På museets hjemmeside kan man lese følgende: Vi har alle vært barn, og de fleste kan sikkert kjenne seg igjen i det allmennmenneskelige temaet, også på tvers av generasjoner. Ok?! Hvis tankene bak utstillingen virkelig er så generelle, er det sannsynligvis årsaken til at SKMU har endt opp med å sette sammen en vag og nokså utflytende utstilling.

Tolv kunstnere deltar i Underveis, de fleste av dem med flere arbeider. Så vidt jeg kan se, er ingen av verkene laget spesielt for denne utstillingen, de fleste stammer fra begynnelsen av 2000-tallet, det eldste fra 1997. Det betyr at mange av oss allerede har sett flere av disse arbeidene før, i andre sammenhenger.

Å vise gammel kunst på nytt er ikke nødvendigvis så dumt, men som publikum forventer jeg at en ny visning skal tilføre de enkelte verkene noe nytt. Det skjer dessverre i liten grad i denne utstillingen.

Annonse