00:00 - 18. november 2016

Lyden av nåtid

Ny Musikks historie er fremstilt med humør i ny praktbok. Det trekker både opp og ned.

For sangere og røkere: Ny Musikks grunnlegger, Pauline Hall, nyter en sigarillo med styremedlemmene, i 1958. Bak fra venstre: Alla Hovden Bache-Wiig, Karl Andersen, Robert Levin og Kåre Siem. Foran sitter Hall og Ernst Glaser. Foto fra boken: Ukjent fotograf/Nasjonalbiblioteket

Er det fortsatt mulig å tenke seg musikkestetisk refleksjon og historiske kontekster som interessant i den løpende omtalen av samtidsmusikk? Eller er feltet i dag så perifert at vekten heller må legges på smart formidling, sosial teft og underholdende anekdoter?

I boken Lyd og ulydighet. Ny Musikk siden 1938 handler det om å finne en mellomting, noe redaktørene, Anne Hilde Neset, kunstnerisk leder i foreningen Ny Musikk, komponist og forfatter Eivind Buene og musikkskribent Audun Vinger, langt på vei har lykkes med.

 

Annonse