00:00 - 11. november 2016

Fjordbyen sett fra Fløyen

Bergen står overfor sitt største byutviklings- prosjekt i moderne tid. Jeg håper byen lærer så lite som mulig av Oslo, skriver Gaute Brochmann.

1. Laksevåg: 4000 arbeidsplasser, 4000 boliger 2. Dokken: 8000 arbeidsplasser, 5000 boliger 3. Bybanetrasé Sentrum-Flesland 4. Bybanetrasé Sentrum-Fyllingsdalen (åpner 2021) 5. Media City Bergen/ EnTek Bergen Science City: 1000 arbeidsplasser/600 arbeidsplasser 6. Grønneviiksøren-Møllendal: Ny kunsthøgskole (Snøhetta) åpner 2017. 1000 studentboliger, 1000 boliger 7. Damsgårdssundet: 1000 boliger (inkludert verdens høyeste trehus) og gang- og sykkelbroen «Småpudden» over sundet (åpnet 2016) 8. Marineholmen-Solheimsviken:6000 arbeidsplasser 9. Mindemyren: 22 000 arbeidsplasser, 2000 boliger.
Annonse