00:00 - 28. oktober 2016

Ulrik Eriksen om antiintellektuelle filmskapere

Deler av norsk filmbransje fronter sine antiintellektuelle holdninger som om det skulle vært kongens fortjenstmedalje, skriver Ulrik Eriksen.

Svidd gummi: Dagbladets anmelder prøvde å ta Børning 2 på alvor. Det ville filmmakerne ha seg frabedt. Foto: SF Norge

Det hører med til sjeldenhetene at norske filmprodusenter og regissører inviterer til debatt om egne eller andre filmers innhold. Det er synd, i grunnen, for filmproduksjonen her til lands bidrar i betydelig grad til vår mytedannelse, selvforståelse og aksept for ideologiske standpunkter. Å høre hva avsendersiden har av refleksjoner vil være klargjørende, ikke minst for filmer med et betydelig publikum.

Slik sett var det kjærkomment da Børning 2-produsent John M. Jacobsen og regissør Hallvard Bræin for et par uker siden langet ut i Dagbladet mot avisens kritiker Aksel Kielland. Jacobsen og Bræin var imidlertid aldri interessert i saklig diskusjon. I sin anmeldelse hadde Kielland kalt deres nye film «kvinnefiendtlig» og preget av «intellektuell og kunstnerisk latskap».

Her var det en kritiker som tok underholdningsfilmen seriøst, og med presisjon påpekte en rådende feilslutning om at underholdningsfilm ikke trenger intelligens. Slik praksis ville imidlertid produsenten ha seg frabedt. Jacobsen svarte med en tirade om at «det er den dummeste, mest irrelevante anmeldelsen jeg har lest». Regissør Bræin mente det var «drøyt at en av landets ledende aviser greier å slippe noe sånt på trykk».

Annonse