00:00 - 30. september 2016

Gråtoner

Døde terrorister og en fascistisk gitarist. Liv og lære henger ikke alltid sammen i musikken.

Musikk på cellen: Gerhard Richters Plattenspieler, fra serien 18. Oktober 1977 (1988).
Annonse