00:01 - 23. september 2016

Fastlåst i det brutale

Regjeringen åpner for å droppe Jonas Dahlbergs minnested for 22. juli på Sørbråten. Det vil være et tap for kunsthistorien, mener Magdalena Malm, direktør for Statens konstråd i Sverige.

Innbyr til refleksjon: Magdalena Malm, direktør for Statens konstråd i Sverige, mener Jonas Dahlbergs minnested for 22. juli er et av de beste offentlige kunstverkene på lang tid. Foto: Ricard Estay/Statens konstråd

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) åpner for å skrinlegge minnestedet til den svenske kunstneren Jonas Dahlberg på Sørbråten, for å få en slutt på protestene fra naboer og etterlatte og unngå en potensielt opprivende rettssak. «En veldig problematisk beslutning», har du uttalt til SVT?

– Det vil være et enormt tap om verket ikke blir laget. Det vil være veldig vanskelig å finne noe som kan erstatte det.

Hvorfor?

Annonse