10:33 - 13. september 2016

Aldri på grunn av pengene

Galleri Riis tilhører hverken de unge og dynamiske, eller de store pengemaskinene. I stedet er målet å gjøre noe for kunstnerne.

Fornyet interesse: Espen Ryvarden og Kristin Bråten fra Galleri Riis mener det er en fornyet interesse for den konsekvensen og fordypningen Jan Groth står for i sitt kunstnerskap. Groth er festspillutstiller i Bergen i 2017. Her med kunstnerens Skulptur VII fra 2006 på åpningsutstillingen i nye lokaler i Arbins gate i Oslo.

Mange steder i verden er de kommersielle galleriene selve navet i kunstsystemet. De skaffer kunstnerne inntekter. Og gir kunsten et publikum. I Norge har vi derimot gjort oss relativt uavhengige av dette leddet i kunstfeltets økosystem. Kunstnerne opprettet på 1970-tallet sine egne «kunstnersentre», som siden 1990-tallet er supplert av «kunstnerstyrte gallerier». Stipendfloraen har vokst. Og offentlig støttede institusjoner fyller ut bildet av et kunstsystem som ikke trenger kommersielle salgskanaler.

På slutten av 1980-tallet fantes det kun en håndfull betydelige, kommersielle gallerier i Oslo: Galleri Riis, Wang Kunsthandel, Galleri K, Galleri Dobloug og Galleri Haaken. Tretti år senere er Wang borte, mens Dobloug, K, Riis og Haaken består. Standard (Oslo), OSL Contemporary, Galleri Brandstrup, VI, VII, Gerhardsen Gerner og ­Peder Lund viser at det er litt bevegelse i sektoren, men flere av disse galleriene jobber utelukkende med internasjonale kunstnere. Dermed er situasjonen for norske kunstnere omtrent den samme i dag som den var for tretti år siden.

Hvorfor er det slik? Dersom noen sitter med nøkkelen til den norske gallerisituasjonen, må det være Espen Ryvarden og Kristin Bråten, som driver Galleri Riis. Galleriet har holdt en høy standard og en høy kunstnerisk profil i fem tiår. Men det er også et galleri som helt siden starten i Trondheim i 1972 har slitt i perioder. I 1984 flyttet galleriet til Oslo, og i dag driver Ryvarden og Bråten som eiere av to filialer, én i Oslo og én Stockholm.

Annonse