00:00 - 19. august 2016

Oj då, Sverige!

Sammen er man mindre alene, men det vet ikke svenskene.

Fant kjærligheten: Kirurg Erich Erichsen byttet ut kalde Sverige med varme Etiopia. Med blokkbokstaver og fet skrift viser The Swedish Theory of Love at samholdet og samværet Sverige mistet, er Etiopias rikeste ressurs. Foto: Tour de Force

Det finnes en nasjon bestående av oppunder ti millioner prinser og prinsesser som alle ligger og grynter litt misfornøyd på et tårn av myke madrasser og gjør de små ertene under madrassene til sentrum i hverdagslivet. Omtrent slik presenterer den svensk-italienske dokumentarfilmregissøren Erik Gandini grannelandet, i et sjelegranskende portrett som for det meste finner ideologifeil og systemsvikt. Og argumentene er treffende effektive. Au, au.

Det svenske sosialdemokratiets kamp for individets grunnleggende rettigheter får et forklaringsproblem: Filmen viser hvordan modelleringen av samfunnet rundt individet har gått på bekostning av familie eller andre anordninger for samboerskap som er basert på et gjensidig behov for menneskelig kontakt og støtte.

Annonse