00:00 - 29. juli 2016

«Flinke-Lise»: en fare for demokratiet

For mange unge kvinner leser for lite om søndagsåpne butikker og Erik Solheims karriere til å delta i viktige samfunnsdebatter, ifølge Arne Moe, en av forskerne bak rapporten om «nyhetsunnvikerne».

Denne uken fikk norsk offentlighet et nytt ord: nyhetsunnvikere. Hvem er de?

Det vi ser i vår studie, er at 10 prosent av den voksne befolkningen oppgir å være svært lite interessert i politikk, økonomi og samfunnsforhold. Det henger godt sammen med funnet om at de følger dårlig med på nyheter om disse tingene og har lav kunnskap om dem. De er generelt mer interessert i såkalt myke nyheter: forbrukerstoff, kjendis, sport og underholdning.

Studien deres ble lagt frem denne uken for Knut Olav Åmås’ Mediemangfoldsutvalget, og den skal danne grunnlaget for utvalgets anbefalinger til våren. Dere konkluderer med at nyhetsunnvikernes lave kunnskapsnivå om aktuelle forhold gir grunn til bekymring for den demokratiske deltagelsen. Men hvem er disse nyhetsunnvikerne, kan du tegne en karikatur for oss?

Annonse