Annonse
00:01 - 06. mai 2016

Kommando­sentralen

En transformasjon som er både rå og respektfull gjør Sentralen til Oslos mest fremtidsrettede bygning.

Fra hvelvet: Det tidligere bankhvelvet er et godt eksempel på hvordan den eksisterende strukturen har fått stå og blitt oppgradert til fullverdige rom for kulturproduksjon. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse

Anmeldelse

Sentralen, kulturhus i Oslo sentrum
Kima arkitekter og Atelier Oslo, på oppdrag fra Sparebank­stiftelsen DNB

En sjelden gang klaffer alt. ­Timingen og tomten. Arkitekturen og anvendelsen. Og selv om det selvsagt er vanskelig å trekke sikre slutninger etter en liten times omvisning, ligner Sentralen mistenkelig på en slik perfekt storm, der en rekke ulike faktorer sammenfaller og skaper en helhet som er større enn enkeltdelene og regelrett blåser deg av banen.

Enkelt fortalt er Sentralen Oslos nye storstue for kulturproduksjon og formidling. Utbygger og ansvarlig for drift er Sparebankstiftelsen DNB, en kulturmesen som siden oppstarten i 2004 har delt ut over to milliarder kroner, men som allikevel (med unntak av det nylige oppkjøpet av mediehuset Amedia) har ført en relativt diskret tilstedeværelse i den norske offentligheten. Med Sentralen tar de et langt steg mot en mer synlig profil.

Prosjektet kan kanskje best sammenlignes med Litteraturhuset, altså et klassisk bygg i en etablert del av byen, som nærmest over natten etablerte seg som det nye episenteret for allmenn kulturformidling. På Sentralen ligger alt til rette for å bygge videre på denne suksessen med en lignende oppskrift. Rent bortsett fra at dette må kunne kalles deluxe-utgaven.

Og det er mange grunner til det. Arkitekturen er glimrende løst, både i form av bevaring, transformasjon og nye løsninger. Bruken, med hovedvekt på å gi kulturproduksjon for barn og unge et samlingspunkt med både øvingsrom og administrasjon, er prisverdig og betimelig, da tilbudet er forankret i et reelt kjempebehov. Plasseringen i byen kunne ikke vært bedre, med tanke på å løfte frem Kvadraturen og vise vei for gjenbruk av gamle hus i Oslos tradisjonelle sentrumsområder. Og på toppen av det hele kan det se ut som Sentralen har en grunnleggende raushet mot omgivelsene, der ulike former for urbant entreprenørskap vil finne stor åpenhet og god ­takhøyde.

 

Fra vinterhagen: Mellom de to gamle bankbyggene er den gamle bakgården blitt et atrium som med nytt trappeløp og ny heisekjerne binder hele sulamitten sammen, samtidig som rommet er en flott demonstrasjon av arkitektenes ønske om å la den historiske overflaten til de gamle husene få et videre liv i nybygget. Foto: Ellen Lande Gossner

Kjærlig brutalitet. Åpenheten og takhøyden er dessuten nøkkelord også for selve huset. Sentralen er kanskje det aller fineste transformasjonsprosjektet jeg har sett i Oslo. Og grunnen til det er at grepene som er tatt for å tilpasse til ny bruk, er så rå og klare, samtidig som de eksisterende kvalitetene­ er så kjærlig tatt vare på.

Utgangspunktet er altså to bankbygninger i Øvre Slottsgate som ble bygget i henholdsvis 1900 og 1902, helt inntil hverandre. Et litt tungt, historistisk hus med søyler og buer og en mer moderne forretningsgård, der det var drevet bankvirksomhet i begge lokalene til langt innpå 2000-tallet.

Det grepet Kima arkitekter og Atelier Oslo i samarbeid har tatt, er en brutal strategi der et ukjent antall tonn med plater og plank, puss og innpakninger er røsket ut og kjørt vekk. Slik står interiørene mange steder helt ribbet og nakne tilbake. I tillegg ble det revet en snei av bygningen der de to husene møttes, slik at hovedinngangen nå er del av den tidligere bakgården. Den er utvidet til et stort atrium, der ny heis og noen nye, skikkelig fine ståltrapper utgjør kontaktpunktene mellom de to bygningskroppene og binder det hele sammen.

Dette gjør at kontorlokalene, som er lagt i det nyeste av de to husene, får et nesten industrielt og veldig åpent preg, der stålbæringen og andre tekniske detaljer ligger synlig oppe i dagen. I det eldste huset er samme strategi brukt. Men i tillegg til å plukke ut ting, er det her arbeidet mer med nye interiører for å sikre riktig akustikk, gode dansegulv og andre fasiliteter som skal til for at selve kulturproduksjonen får ­optimale forhold.

 

Bygget for å brukes. I det eldste huset er det jo dessuten en del fantastiske ting, som et storslagent trappeløp, den store Marmorsalen eller de metertykke­ ståldørene inn til det gamle hvelvet. Alt dette er ført tilbake til fordums prakt med fargearkeologi og samarbeid med byantikvar og hele den pakken vi vanligvis forbinder med tradisjonelt kulturminnevern. Og det som gjør susen på Sentralen, er at denne historiske interessen kombineres med fullt trøkk på brukbarhet i Oslos kanskje mest fremtids­rettede hus.

For i tillegg til kultur for barn og unge, og leietagere av typen Epleslang (lavterskel-jobbtilbud og saftprodusent) og Sykehus­klovnene, er Sentralen blitt et samlingspunkt for byens fremste urbane innovatører. Med Martin Eia-Revheim (mannen bak Blå og en rekke andre ting), mannskapet bak Fuglen i Pilestredet og kokkeesset Tom Victor Gausdal med venner blant bidragsyterne, vil Sentralen i tillegg til kjerneaktivitetene huse kafé, restaurant, konserter, foredrag og ymse events og fester.

Og det er jo ekstra hyggelig at et slikt urbant entreprenørskap finner sted i Kvadraturen, området der Christian IV ifølge myten bestemte at «her skal byen ligge»­. Ikke et vondt ord om den sensuelle danseformen West Coast Swing, men etter at ilovedancing.no overtok lokalene til den danske motedesigneren Henrik Vibskov i Posthallen litt lenger ned i Tollbugata, kunne det fort gå an å tenke at Oslos eldste og mest urbane bystruktur simpelthen nektet å la seg oppgradere.

Med Sentralen kommer et nytt fremstøt. Og med sin ikke-profittsøkende organisasjonsform og et grunnleggende imøtekommende konsept, er det lov å håpe at dette er huset som skal innfri løftet alle Monocle-lesere har innsett at Tjuvholmen og Bjørvika ikke klarer å oppfylle. Nemlig en arena for urban livsutfoldelse som handler mer om innhold og innside enn gimmick og glansede overflater.

Annonse