00:00 - 29. april 2016

— En vinn-vinn-situasjon

Direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum tror «århundrets kulturpolitiske skandale» vil være til det beste for oss alle.

Moderne middelalder: Nasjonalgalleriet var et bygg som skulle representere modernitetsidealer på 1800-tallet. Håkon Glørstad synes middelalderkunst er fullt forenlig med de idealene.
Annonse