00:00 - 29. april 2016

— En vinn-vinn-situasjon

Direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum tror «århundrets kulturpolitiske skandale» vil være til det beste for oss alle.

Moderne middelalder: Nasjonalgalleriet var et bygg som skulle representere modernitetsidealer på 1800-tallet. Håkon Glørstad synes middelalderkunst er fullt forenlig med de idealene.

– Statsbygg la denne uken frem en såkalt konseptvalgutredning, hvor de anbefaler at Kulturhistorisk museum tar over Nasjonalgalleriet. Har dere sprettet champagnen ennå?

– Nei, det har vi ikke gjort, for dette er jo en konseptvalgutredning, og det er jo den politiske behandlingen av det vedtaket som fattes i Stortinget, som er avgjørende. Men jeg må jo si at jeg synes utredningen er god, den er nøktern og saklig, og jeg synes at de konkluderer på en ryddig og forståelig måte.

– Har dere håpet på dette siden beslutningen om nytt nasjonalmuseum ble tatt?

Annonse