00:00 - 04. mars 2016

Falske betroelser og andre tvetydigheter

Et ennå uferdig prosjekt med et snev av overmot.

Anawana Halobas utstilling i Sørlandets kunstmuseum er satt sammen av to arbeider: et videoverk og en installasjon. Installasjonen er utstillingens hovedverk.

Videoverket A Dragon King at Sleepy Pride Rock varer knapt et par minutter. I teksten som følger utstillingen, beskrives verket som «en satirisk video over Kinas tilstedeværelse i Afrika, og Zambia mer spesifikt». Verket er videre beskrevet som det første i en serie arbeider som skal undersøke myter og fakta knyttet til forholdet mellom Kina og afrikanske stater, både i et historisk og et samtidig perspektiv.

Å undersøke staters innbyrdes forhold er ingen enkel sak, hverken for kunstnere eller for samfunnsvitere. Det krever mot, muligens overmot.

Annonse