00:00 - 05. februar 2016

Oss bastarder imellom

En uhyre aktuell og utfordrende utstilling om migrasjon, makt og identitet.

Farlig last: Adriana Bustos portretter muldyr og «muldyr» i serien Anthropology of the Mule. Foto: Adriana Bustos/Courtesy of Ignacio Liprandi Contemporary Art

Aller først: Hva er identitet? Og videre: Hvordan vil du definere din egen til forskjell fra de andres?

Spørsmålet er elementært, men ikke lett. Aldri før har vi opplevd en tilsvarende tilstrømning til landet som den vi opplever nå, spørsmål om identitet er avgjørende for hvem som skal slippes inn og hvem som sendes ut. Men spørsmålet om identitet er også viktig av en annen grunn, det er essensielt fordi det ikke lar seg besvare – identiteter er unike og i stadig forandring. Akkurat som familier hele tiden endres gjennom nye barn og nye partnerskap, er også nasjonen i kontinuerlig forandring. Vi er aldri, hverken som individer eller samfunn, identiske med oss selv over tid.

Arbeidene som vises i utstillingen Transcultural Flux spenner vidt og bredt, de kommer fra Latin-Amerika, Midtøsten og Afrika, fra USA og Europa, kunstnerne arbeider internasjonalt og transkulturelt. Men en ting har de likevel felles: De er opptatt av hvordan identiteter hele tiden er i forandring.

Annonse