Annonse
00:00 - 29. januar 2016

Gaute Brochmann: Oslo blir mer ensformig

Strømlinjeformingen av Oslo skjer uten egentlige­ motstemmer, skriver ­Gaute Brochmann.

Annonse

Vi lever i en tid der det er ekstremt dyrt å bo. I Oslo må man betale veldig mye for å få veldig lite tilbake, hvis man i det hele tatt har mulighet til å presse seg inn i et stadig mer ekskluderende boligmarked. Allikevel er interessen for alternative boformer, for ikke å snakke om opprør og okkupasjon, så å si totalt fraværende. Det er som med det politiske klimaet i kjølvannet av finanskrisen: Systemet viser svakhetstegn. Fraværet av alternativer er øredøvende.

I lys av dette er det interessant å se utstillingen Brakkebygrenda – et sted i byen som ble borte, som åpnet på Interkulturelt Museum i Oslo sist lørdag. Brakkebygrenda var en gammel vognplass i Gamle Oslo der folk bodde i campingvogner og spikertelt fra 1999 til utkastelse i 2008. Teoretisk sett er både prosjektet og utstillingen dermed superrelevant i dagens boligsituasjon. Men det føles ikke slik. Tvert imot er det mer som å bevitne en anakronisme fra tidlig åttitall.

Det samme gjelder på mange måter det byøkologiske prosjektet i Hausmanns gate, der kommunen til sist vendte et alternativt tenkende utbyggerkollektiv ryggen, og i stedet lot den gjennomkommersielle utvikleren Urbanium ta over tomten. Mange synes nok dette er litt dumt. Men langt færre ser ut til å egentlig bry seg. Ganske enkelt, tror jeg, fordi aktivisme og protestbevegelser – for ikke å snakke om okkupasjon og ordensforstyrrelser – ikke har noen naturlig plass i dagens byutvikling. Like lite som i samfunnet for øvrig.

Annonse