00:00 - 08. januar 2016

Mangslungen mann (70)

De første 25 årene av forlaget Pax’ historie er etablert som legendariske. La oss heller, i anledning Bjørn Smith-Simonsens 70-årsdag, snakke om de siste 25 årene, hvor det gamle kollektivet har vært et enevelde under ham.

Tid og rom: Bjørn Smith-Simonsen ble akkurat sytti. Dataprogrammmet han sverger til, er bare halvparten så gammelt. Her sitter den fremtids- og fortidsrettede entreprenøren i Pax’ nye lokaler i Filmens Hus i kvadraturen i Oslo.
Annonse