00:01 - 22. januar 2016

Kulturministerens minneord over Lars Roar Langslet

Lars Roar Langslet satte en standard for kulturministre, skriver Linda Cathrine Hofstad Helleland.

Satte dype spor: Lars Roar Langslet (1936-2016). Foto: Ellen Lande Gossner

Vår første kulturminister har gått bort.

Med Lars Roar Langslets bortgang har vi mistet en stor kulturpersonlighet og en betydelig kulturpolitiker, forfatter og samfunns­debattant.

På en sentral vegg i Kulturdepartementets lokaler henger for øyeblikket 13 portretter på rad og rekke. Det første fotografiet er av Lars Roar Langslet. Som landets første kulturminister satte han en standard for de tolv neste avbildede personene. Rundt Kåre Willochs bord mellom 1981 og 1986 satt det med andre ord flere bautaer enn statsministeren selv. For Langslet satte dype spor etter seg, både som ideolog og som en sentral kulturpolitiker.

Annonse