00:01 - 15. januar 2016

Husets film

Oslo får sin egen arkitekturfilmfestival.

Parallell virkelighet: Above & Below vises på Cinemateket i Oslo på søndag. Foto: Markus Nestroy

Blant arkitekter er det en vanlig oppfatning at bygninger og film er nært beslektet. For lekfolk kan dette være vanskelig å forstå. Og det er heller ikke så mange filmer som belyser temaet, i alle fall ikke på ordinær kino. For å gi Oslo-borgerne et innblikk i krysningspunktene, har Galleri Rom nå fått med seg Kunstnernes Hus, Cinemateket og DogA og sveivet i gang Arkitekturfilm Oslo. Festivalen, som arrangeres 15.–17. januar, har den passe kryptiske undertittelen Home. Work. Nowhere … Direktør ved Galleri Rom, Henrik der Minassian, har en klar ambisjon om at dette skal bli et permanent tilskudd til Oslos festivalflora.

– Hva slags filmer blir det når husene har hovedrollen?

– Det er både fiksjonsfilmer, dokumentarer og hybrider. Og det er ikke nødvendigvis filmer om hus i seg selv, men mer hvordan mennesker forholder seg til dem. Filmene utfordrer på forskjellig vis ideen om hva et tilholdssted kan være.

Annonse