00:00 - 29. januar 2016

Fredløs i fredstid

Motortown reiser ubehagelige spørsmål om sammenhengen mellom krigens vold og volden i et samfunn preget av store ulikheter.

Kald skulder: Kjæresten (Mariann Hole) avviser den hjemvendte soldaten Danny. ⇥Foto: Øyvind Eide

At krigen ikke slutter for soldatene når de kommer tilbake fra fronten, er et motiv i et av den moderne teaterhistoriens mest spilte drama, Georg Büchners Woyzeck (1913). Her møter vi den hjemvendte soldaten Franz Woyzeck. Han forsøker desperat å forsørge sin lille familie, men ender med å drepe sin egen kone.

Motortown av den engelske dramatikeren Simon Stephens kan betraktes som en videreføring av Büchners klassiker. Stephens vrir imidlertid på den etter hvert velkjente fortellingen om soldaten som ikke klarer å tilpasse seg et liv i fredstid etter å ha opplevd krigens grusomheter. I Motortown spores hovedpersonen Dannys psykologiske ustabilitet tilbake til livet han levde før han dro i krigen. Det reiser noen ubehagelige spørsmål om sammenhengen mellom krigens vold og volden i et samfunn preget av store sosiale og økonomiske ulikheter.

Annonse