00:00 - 29. januar 2016

Fredløs i fredstid

Motortown reiser ubehagelige spørsmål om sammenhengen mellom krigens vold og volden i et samfunn preget av store ulikheter.

Kald skulder: Kjæresten (Mariann Hole) avviser den hjemvendte soldaten Danny. ⇥Foto: Øyvind Eide
Annonse