12:30 - 06. februar 2015

Visjoner til folket

Norge­shistoriens største byutviklingsprosjekt viser viktigheten av visjoner.

Mellom Groruddalen og indre by: Planene kan virke voldsomme, som her på Økern, men grunnarbeidet og planleggingen som nå gjøres, kan få stor betydning for utviklingen av Oslo. ⇥Foto: Plan- og bygningsetaten
Annonse