09:47 - 22. januar 2015

Retten til å ha rettigheter

Et statsborgerskap er en fundamental rettighet. Vi trenger en lov som aksepterer at en kan føle tilhørighet til flere land.

Identitet: Hvem har rett til å kalle seg norsk? Hvem har lyst? Finnes det en plikt til å kalle seg norsk? I USA, der denne gjengen feiret 17. mai i Bay Ridge, Brooklyn, kan man ha to pass, og for eksempel være både norsk og amerikansk. Foto: Alex webb

I høst viste NRKs Brennpunkt en dokumentar av Ulrik Imtiaz Rolfsen der han blant annet spurte ungdommer med muslimsk bakgrunn om hvor de kom fra. Svarene deres gjorde sterkt inntrykk på meg: «Jeg er fra Marokko.» «Jeg er fra Pakistan.» «Jeg kjenner meg pakistansk fordi foreldrene mine er fra Pakistan.»

De refererte også til seg selv som «utlendinger», i klar motsetning til «de norske». Alle disse unge menneskene var født og oppvokst i Norge og hadde rødt, norsk pass. Hvorfor definerte de seg likevel konsekvent som ikke-norske?

Jeg har merket at noen nordmenn blir irriterte når ungdommer som har nytt godt av alle de goder og rettigheter som det rike Norge tilbyr, likevel insisterer på å kalle seg pakistanere, eller somaliere, eller noe annet, som om de ikke har noen solidaritet med samfunnet de faktisk bor i. Men andre nordmenn blir minst like irriterte om de samme ungdommene skulle finne på å erklære at de er like norske som nordmenn som ætter tilbake til Harald Hårfagre. Fordi de faktisk er flerkulturelle, kan disse ungdommene rett og slett ikke vinne.

Annonse