09:47 - 22. januar 2015

Retten til å ha rettigheter

Et statsborgerskap er en fundamental rettighet. Vi trenger en lov som aksepterer at en kan føle tilhørighet til flere land.

Identitet: Hvem har rett til å kalle seg norsk? Hvem har lyst? Finnes det en plikt til å kalle seg norsk? I USA, der denne gjengen feiret 17. mai i Bay Ridge, Brooklyn, kan man ha to pass, og for eksempel være både norsk og amerikansk. Foto: Alex webb
Annonse