13:23 - 24. april 2015

På rett vei

I skyggen av det klamme Turistveiprosjektet har det vokst frem en sunn bevissthet om at en fin vei er bedre enn en stygg vei.

Rassikret: En strekning på fire og en halv kilometer er blitt ny på den eneste veien til og fra Moskenes kommune. ⇥ Foto: Tommy Johansen
Annonse