10:31 - 13. februar 2015

Opp med røttene

Årets filmfestival i Berlin utgjorde en kjærkommen motvekt til denne vinterens mange hyllester av historiens heltedåder.

Sensurert: I Censored Voices konfronteres israelske soldater med snart 40 år gamle opptak av seg selv som hjemvendte soldater fra Seksdagerskrigen i 1967. Foto: Avner Shahaf

Selv om fortiden rommer langt flere traumer enn utvetydige triumfer, er det de historiske heltene som for tiden dominerer filmer, tv-serier og publikums oppmerksomhet, fra The Imitation Game til Kampen om tungtvannet. Med sin tilbøyelighet for ualminnelige individer, forenklede historier og tydelige punktum, er film et medium som tilsynelatende egner seg best til å banalisere.

At det motsatte er både mulig og langt mer interessant, viste noen av de sterkeste kinoopplevelsene under årets filmfestival i Berlin: mangefasetterte, problematiserende og kompliserende filmfortellinger om fortidens ubehageligheter – og hvordan disse preger verden også i dag.

Annonse