10:24 - 22. januar 2015

Markedskritikk med dans

Menneskene settes opp mot systemet, men de viser seg også å være to sider av samme sak.

Kunst og virkelighet: Lappetepper av gamle klær omgir dansere og arbeidere som forteller sine egne historier. Foto: Sabina Jacobsson

ANMELDELSE

Debatten om «de manuelle» pekte på at hverdagen for dem som bygger, vasker og kateteriserer Norge kan være ganske fjern fra dem som administrerer virksomhetene. Næringslivsinspirert styringsiver har nøret opp under opprør som Helseaksjonen og sommerens lærerstreik. Kunsten, eller «kreativ sektor» på stammespråket, er heller ikke unntatt «innsatsstyring» fra engasjerte systemideologer.

«Vi ses i min nästa pjäs», pleide August Strindberg å si til dem han hadde noe uoppgjort med. Pia Maria Roll og Impure Companys «Vi ses i min nästa pjäs» – et drama begynte som en reaksjon på økonomismens inntog i kulturlivet, men ender med å handle om konsekvensene av nyliberalistisk tankegods i langt bredere forstand.

Annonse