10:24 - 22. januar 2015

Markedskritikk med dans

Menneskene settes opp mot systemet, men de viser seg også å være to sider av samme sak.

Kunst og virkelighet: Lappetepper av gamle klær omgir dansere og arbeidere som forteller sine egne historier. Foto: Sabina Jacobsson
Annonse