11:46 - 28. mai 2015

By og vann, hand i hand

Vestlandsk supergruppe seiler smidig i høye bølger.

Fjesing: Syntax TerrOrkester lager ikke musikk for bleikinger, selv om det kan se sånn ut. Illustrasjon: Kunt Kunsten
Annonse