00:00 - 11. desember 2015

Porno, lov, rett og twitter

Porno­skandalen forteller om lov og rett i twitter­alderen, skriver Emil Flatø.

Annonse