00:00 - 11. desember 2015

– Jeg savner de snørrhovne kidsa

Jon Refsdal Moe, avtroppende Black Box-sjef og påtroppende teaterskole-dekan, ville aldri stolt på en kritiker som ikke var ute etter å posisjonere seg.

Tomater på teater: Det rimer, som i en nymotens raptekst eller et gammeldags dikt. Likevel – avtroppende Black Box-sjef Jon Refsdal Moe betakker seg for tomatkasting, men ingen vet hva hans nye dekan-jeg vil finne på. Foto: Ellen Lande Gossner

I Klassekampen denne uken etterlyste du mer motstand i kritikken av frie teatre. Betyr det at dagens kritikk er servil, kjedelig, tam og medhårsstrykende?

– Da må jeg først få si at dette var Klassekampen-skapt. I forbindelse med en sak fra Finland spurte de om det frie feltet i Norge får dårligere kritikk enn det institusjonelle. Jeg sa nei, om noe, så er det omvendt. Som kritiker er man litt snillere. Det var i hvert fall jeg, da jeg var kritiker i ti år. I Klassekampen kunne det virke som om jeg mente forestillingene jeg har vært med på å lage på Black Box ikke er bra. Det er latterlig, bare tull. Jeg vet ikke om kritikerne er for servile, det er ikke min jobb å finne ut det.

– Så du ønsker deg ikke tomatkasting og skriking fra stolrekkene?

Annonse