00:00 - 18. desember 2015

Hauglid: Kulturministeren må være mer enn en superlobbyist

Kulturministeren må være mer enn en superlobbyist, skriver Espen Hauglid.

En borgerlig kulturminister starter alltid med et handicap. Kulturlivets tradisjonelle høyresideangst sørger for det. For nyss avgåtte statsråd Thorhild Widveys del ble effekten forsterket av at hun aldri har virket spesielt interessert i det hun fikk ansvar for. Vi fikk fort vite at hun er glad i kor og frivillighet, og der står saken også etter to år.

Trolig vil hennes ettermæle først og fremst handle om at hun tvang frem en utvidet samtale om private pengers rolle. Opplegget der staten gir ekstra bevilgninger til museer som skaffer seg privat støtte, har en åpenbar svakhet i og med at offentlige penger vris til formål som appellerer til pengesterke giveres smak. Dessuten påvirkes donorer og sponsorer trolig mer effektivt av skattefordeler på gavene. Men ordningen handler ikke egentlig så mye om giverne. Poenget er å oppdra mottagerne til å finne nye pengekilder.

Man trenger ikke være dommedagsprofet for å tenke at det kan være klokt for både museer og andre å utvide sitt nettverk av støttespillere. I Danmark har kulturminister Bertel Haarder – en mann med langt tydeligere faglige kvalifikasjoner enn Widvey – pålagt alle som omfattes av hans budsjett å kutte utgiftene med to prosent i 2016. Her til lands vokser budsjettet foreløpig omtrent i takt med lønningene.

Annonse