00:00 - 06. november 2015

Alarm i arkivet

Arkivverket er i omlegging, og ansatte frykter for både fremtiden og fortiden. Historikere stemmer i.

Mange stusset da kulturminister Thorhild Widvey (H) i fjor utpekte økonomen Inga Bolstad til ny riksarkivar. Bolstad hadde ingen bakgrunn fra historie eller arkiv. Men hun hadde masser av erfaring fra økonomi og omstilling. Det mener flere de kan se i strategiprosessen Arkivverket 2020, som har pågått en stund.

– Fagforeningene gjennomskuet raskt at strategiprosessen egentlig var en omorganiseringsprosess, der mye skulle effektiviseres og målstyres. Ledelsen har hevdet å informere oss så godt de har kunnet, men mye er fremdeles uklart, sier Jo Rune Ugulen, førstearkivar ved Riksarkivet og historiker.

Ledelsen la forrige uke frem et forslag til ny organisasjonsstruktur. En rekke historikere Morgenbladet har snakket med, både i Arkivverket, ved universitetene og andre steder, er svært bekymret over utviklingen.

Annonse