Annonse
00:00 - 09. oktober 2015

Espen Hauglid om kulturbudsjettet

Knutepunkt­ordningen var pensjonsklar, skriver Espen Hauglid.

Annonse

Kanskje skyldes det utmattelse, men når det ser ut til at kulturbudsjettets mest kontroversielle forslag er avvikling av knutepunktordningen, kan det vel også tyde på at budsjettet rett og slett ikke er så gærent. Kulturminister Thorhild Widvey kunne gjerne kostet på seg å øke kunstnerstipendene med mer enn 5000 kroner i året, men det lukter ikke akkurat brent jord av et budsjett der alt går litt oppover – til og med bevilgningene til kunstkritikken.

Tanken bak knutepunktordningen var at noen festivaler skulle få ekstra penger så de kunne drive «kompetansedeling, koordinering og samarbeid». Trekker vi fra festspillene i Bergen og Harstad, som forblir hos departementet, får de ti musikalske knutepunktene nå 47 millioner kroner, mens Kulturrådet fordeler samme sum på alle landets andre musikkfestivaler. Fra 2017 skal Kulturrådet styre alle pengene, og de ti må konkurrerere på lik linje med resten. Det er bra.

Det har alltid vært vanskelig å skjønne hvorfor det skulle være en knutepunktfestival i hver sjanger. Om Øyafestivalen er Norges beste til å resirkulere, er det jo ikke mindre relevant for jazz- eller samtidsmusikkfestivaler å lære av dem. Derimot er den viktigste kompetansen for enhver festival å få de rette menneskene på scenen, og det blir jo lettere jo mer penger man har.

Annonse