00:00 - 30. oktober 2015

Bank eller idebank?

Skal Kulturrådet gi gode råd eller bare ha god råd? Og hva mener Ap denne uken? Alfred Fidjestøl svarer i jubileumsbok.

Et stykke kulturhistorie: – Det fine med Kulturrådet er at de kan ta seg råd til å feile, og si at «vi har feilet hvis vi aldri feiler», sier forfatter Alfred Fidjestøl, aktuell med bok om Kulturrådets 50-årige historie.

Kulturrådet fyller femti år. Til tross for rådets rekordstore budsjett, med over én milliard kroner i, er det er en institusjon som ikke har vært blant Norges høyest profilerte. Alfred Fidjestøl, forfatteren av jubileumsverket Eit eige rom: Norsk kulturråd 1965–2015 innrømmer at heller ikke han så for seg dramatikk da han startet å skrive:

– Nei, jeg var en av de mange som hadde et litt uklart forhold til hva Kulturrådet faktisk var for noe. Institusjonen kan nok fremstå som noe grå og usynlig. Men jeg oppdaget raskt at det har vært en slagmark for mange av de store kulturdebattene i de siste 50 årene.

Fidjestøl mener at det er noe med selve ideen som inviterer til kontrovers, nemlig det at staten gir myndighet og offentlige penger til en ekspertgruppe som fordeler dem etter andre prinsipper enn likhet, rettferdighet og ventetid:

Annonse