00:00 - 25. september 2015

Flunkende ny retro

Slekt og venner møter orkester i studio. Søt musikk oppstår.

Smektleder: Bror Forsgren har med seg folk fra egen familie og bandene han har spilt i. Foto: Andreas Frøland
Annonse