13:33 - 27. februar 2014

Uromantisk komedie

Når regissør Jonas Corell Petersen går løs på høyromantikken, resulterer det i uhøytidelig og underholdende teater.

Intriger og pasjon: Eivin Nilsen Salthe (til venstre) og Kyrre Hellum som brødrene Franz og Karl von Moor spiller Schillers stykke med stort overskudd. Foto: Dag Jenssen/Det Norske Teatret
Annonse