11:16 - 16. mai 2014

Sorgarbeider

Betrakteren kjenner kunstnerens sorg som sin egen i Elin Melbergs kombinasjon av personlige minner og stram minimalisme.

Et eget språk: De siste tekstmeldingene er brodert på sykehustøy. Foto: Bitmap / Markus Johansson

ANMELDELSE

Midt på gulvet i utstillingen «Float» er det plassert et stort kvadratisk kar. Det måler to ganger to meter og er 15 centimeter høyt. Karet er fylt med 200 liter silkemyk spillolje – det ligner et svart speil.

Hadde Elin Melberg vært minimalist, kunne vi ha tolket dette verket som en hommage til Donald Judd eller Robert Morris, til de minimalistiske sekstitallskunstnerne som ønsket å befri kunsten for subjektivt følelsesinnhold gjennom bruk av geometriske former og industrielt fremstilte materialer. Men Melberg er alt annet enn minimalistisk. Kunsten hennes er blitt beskrevet som et møte mellom Bollywood og Vatikanet, med et sterkt preg av glam- og diskotekestetikk. Melberg er med andre ord snarere kjent som maksimalist enn minimalist.

Annonse