11:18 - 10. oktober 2014

Sex og samtykke

Skal vi fullføre den seksuelle revolusjonen, må vi finne ord for handlinger som nå havner i en gråsone.

Kulturendring: Om den tradisjonelle seksualmoralen hadde gjort det vanskelig for kvinner å si ja, gjorde den seksuelle revolusjonen det vanskelig for dem å si nei. Foto: Tage Jensen/NTB Scanpix

KOMMENTAR

Seksuelle overgrep mot kvinner ved amerikanske universiteter har fått stor oppmerksomhet her i USA i det siste. I september lanserte president Obama og visepresident Biden en stor holdningskampanje med tittelen «It’s on us» – «Det er vår jobb» – med Jon Hamm, Don Draper i tv-serien Mad Men, som frontfigur. Kampanjen går ut på å få tilskuere, ikke minst menn, som ser situasjoner som kan utvikle seg til seksuelle overgrep, til å gripe inn før det er for sent.

28. september innførte California en ny lov om seksuelle overgrep på delstatens universiteter. Loven, som går under navnet «Ja betyr ja», innskjerper definisjonen av samtykke. Samtykket må være «bekreftende, bevisst og frivillig», står det i lovteksten. «Bekreftende samtykke» må være til stede gjennom hele aktiviteten og kan trekkes tilbake når som helst. Taushet eller manglende motstand regnes ikke som samtykke. Universiteter som ikke følger denne loven, vil miste statsstøtten.

Annonse