10:00 - 22. august 2014

Røster i ødemarken

MUSIKK Susanna og Jenny Hvals episke sangsyklus tar med lytterne gjennom et ugjestmildt drømmelandskap.

Gjenhør: Susanna og Jenny Hval vender tilbake til Meshes of Voice under Ultima-festivalen. ⇥Foto: Andreas Ulvo
Annonse