Annonse
12:09 - 17. januar 2014

Musikkhistorie på boks

Vi er blitt klokere på den gamle musikken takket være 65 års innsats fra det tyske platemerket Archiv Produktion. Navnet kunne ikke vært mer treffende.

Tilbake til fremtiden: Et høydepunkt er innspillingen av Giovanni Gabrielis musikk i Scuola Grande di San Rocco i Venezia, der Gabrieli var organist fra slutten av 1500-tallet. Illustrasjon: Antonio Canaletto: Dogen besøker San Rocco (1734).
Annonse

I et foredrag holdt i 1950 minnet den tyske komponisten Paul Hindemith om følgende: Våre moderne instrumenter er annerledes og gir en annen klang enn dem som ble brukt for eksempel i barokken. Om vi ønsker å fremføre barokkmusikk slik komponistene selv oppfattet den, må vi derfor rekonstruere datidens instrumenter. Hindemith formulerte slik det som snart skulle bli et av den såkalte tidligmusikkbevegelsens viktigste prinsipper.

Og gjennom forskning på historiske dokumenter, instrumentkonstruksjon og ikke minst spillemåter, omsatt i såkalt autentisk fremføringspraksis, skulle tidligmusikkbevegelsen gjennom siste halvdel av forrige århundre bli den mest sentrale og livgivende impulsen innen den klassiske musikken. Et av tidligmusikernes viktigste platemerker, tyske Archiv Produktion, gir nå ut en stor boks med 55 cd-er. Det dreier seg om gjenutgivelser fra selskapets 65-årige historie, en historie som kan sies å løpe parallelt med tidligmusikkbevegelsens egen.

Boksen bretter dermed ut et fenomen som er fascinerende rikt på paradokser. For hvordan kan det ha seg at et langt på vei vitenskapelig og objektivistisk blikk på historien ikke bare medførte en vitalisering av den klassiske musikken generelt, men også skjerpet forståelsen for fortolkningen og fremføringens aktualitet i øyeblikket? Hva sier dette om den klassiske musikkens forhold til liv og historie?

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse