10:41 - 24. januar 2014

Museet for samtidslus

En utstilling av parasitter er full av gode metaforer for samfunnet. Dessuten er det jo litt gøy med ekle småkryp.

Smittebærer: Aedes aegypti, gulfebermyggen, er maskot for vårens utstilling på Zoologisk Museum. Den tre–fire millimeter lange myggen er blant annet kjent for å spre denguefeber og gul feber. ⇥Foto: Museum für Naturkunde
Annonse